Utveckling och renovering 2016-2019

UPPRUSTNING FÖR EN SALUHALL I VÄRLDSKLASS

Östermalms Saluhall är en institution i Stockholm; en plats för matglädje i historisk miljö, som sedan 1888 erbjuder förstklassiga råvaror och mat från svenska och internationella kök. Östermalms Saluhall har dessutom högsta klass i Stockholms stadsmuseums kulturhistoriska klassificering. Saluhallens kulturella och historiska arv sitter i väggarna och gör byggnaden oerhört speciell, men dess ålder innebär också att det finns ett uppdämt upprustningsbehov. För att kunna fira ytterligare 125 år med en av Stockholms främsta handelsplatser kommer därför Östermalms Saluhall att behöva renoveras. Stockholms stad planerar nu för att rusta upp Östermalmshallen och vitalisera byggnaden bland annat genom att återskapa den ursprungliga stjärnformade planlösningen från 1888.

Projektet är en del av stadens Vision 2030 om ett Stockholm i världsklass och arbetet med att förbättra hela platsen kring Östermalmshallen med intilliggande gator och torg. Staden vill utveckla Östermalms Saluhall till en av världens främsta handelsplatser för mat och matupplevelser.

Ansvarig för projektet är Stockholms stad, genom Fastighetskontoret som förvaltar fastigheten.

VARSAM VÄG FRAMÅT

Renoveringen av Östermalms Saluhall utgår från byggnadens tidstypiska karaktär och traditionella värden. Hallen behåller sin varma och gemytliga atmosfär och byggnadens ursprungliga stjärnformade planlösning från 1888 återskapas. Den utvecklade planlösningen förbättrar tillgängligheten, frigör utrymme för ytterligare handelsplatser och lyfter fram byggnadens ursprungliga arkitektur.

Renoveringen innebär även att Östermalmshallen binds samman med grannfastigheten söder om huvudbyggnaden. Två glasade innergårdar tas fram med omgivande restauranger och entré mot Nybrogatan. Saluhallen kommer även att integreras med ett nytt hotell som ska uppföras i grannfastigheten på Nybrogatan.

Tidplan

Att renovera en byggnad med stort kulturhistoriskt värde måste göras på rätt sätt. Samtidigt är vi måna om att bli klara så fort som möjligt. Den 14 april 2016 öppnade den tillfälliga saluhallen på Östermalmstorg. Här kommer handeln att bedrivas de år som ordinarie saluhall håller stängt. Nya Östermalms Saluhall öppnar preliminärt våren 2019.  Hotellet öppnar preliminärt i slutet av 2018.

Östermalmstorg

Under renoveringstiden kommer handlarna i Östermalms Saluhall att bedriva sin verksamhet i en temporär saluhall (paviljong) på Östermalmstorg. Den tillfälliga saluhallen är byggd i enkla men billiga material och håller en hög standard vad gäller design. Den tillfälliga saluhallen kommer att säljas när handlarna flyttar ut.

Följ projektet för den tillfälliga saluhallen på Instagram här.

KONTAKT OCH INFORMATION

Vill du veta mer om projektet: www.stockholm.se/ostermalmshallen

Hämta informationsfolders i pdf här.

Pressbilder för projektet kan du ladda ner här.

Kontakt
Olle Henriksson. Projektledare, Fastighetskontoret.
olle.henriksson@stockholm.se
Linda Laine. Kommunikationsstrateg, Fastighetskontoret.
. . .
Vid frågor om Östermalms Saluhalls lokaler och att driva verksamhet som handlare i saluhallen, kontakta Jeff Gustafsson, ansvarig förvaltare på Fastighetskontoret.
. . . 

PRESS

Samtliga bilder är fria för nedladdning och får endast användas i samband med redaktionella artiklar eller i motsvarande syfte för att marknadsföra Östermalms Saluhall. Det är obligatoriskt att ange fotografens namn som byline och i möjligaste mån även länk till www.ostermalmshallen.se (vid publicering av material online).

Kontakta oss gärna om ni söker bilder för andra ändamål: press@ostermalmshallen.se

All pictures are free for download and may be used only in conjunction with editorial articles or similar purposes to promote Östermalms Saluhall. It is mandatory to specify the name of the photographer as a byline and wherever possible link to www.ostermalmshallen.se (when publishing material online).

Please contact us if you are seeking images for other purposes: press@ostermalmshallen.se

Exteriör/Exterior

ostermalms-Saluhall_photo-Raphael-Cameron_Vanity-Studios-946x631

Östermalms Saluhall exteriör / Exterior image

Photo: Raphael Cameron, Vanity Studios

ostermalms-Saluhall_exterior_photo-Lina-Bielsten-946x1261

Östermalms Saluhall huvudentré / Main entrance

Photo: Lina Bielsten

ostermalms-Saluhall-Huvudentre_photo-Raphael-Cameron_Vanity-Studios-946x948

Östermalms Saluhall huvudentré svv / Main entrance b&w

Photo: Raphael Cameron, Vanity Studios

Dagbild_Tengbomarkitekter

Östermalms Saluhall provisorisk hall/Temporary food hall

Visionsbild: Tengbom Arkitekter

Interiör/Interior

DSC9537_interior_photo Magnus Elgquist

Östermalms Saluhall butiker / Mid section (Husmans Deli, Willy Ohlsson)

Photo: Magnus Elgquist

ostermalm-Saluhall_interior_photo-Carro-Hjerpe-946x630

Östermalms Saluhall butiker / Stores (Husmans Deli & Lisa Elmqvist)

Photo: Carro Hjerpe

DSC5658 husmans deli_photo Magnus Elgquist

Östermalms Saluhall butiker / Stores (Husmans Deli)

Photo: Magnus Elgquist

DSC9603 stores_photo Magnus Elgquist

Östermalms Saluhall butiker / Stores (J.E Olsson & Söner Grönsakshandel)

Photo: Magnus Elgquist

DSC5694_lisa elmqvist_photo Magnus Elgquist

Östermalms Saluhall butiker / Stores (Lisa Elmqvist)

Photo: Magnus Elgquist

DSC0575_lisa elmqvist restaurant_photo Magnus Elgquist

Östermalms Saluhall butiker / Stores (Lisa Elmqvist, restaurant)

Photo: Magnus Elgquist

DSC2436_stores_photo Magnus Elgquist

Östermalms Saluhall butiker / Stores (Lisbeth Janson Frukt & Grönt)

Photo: Magnus Elgquist

DSC0313 stores_photo Magnus Elgquist

Östermalms Saluhall butiker / Stores (Tysta Mari restaurang)

Photo: Magnus Elgquist

DSC9454 entre_photo Magnus Elgquist

Östermalms Saluhall huvudentré / Main entrance (Robert´s Coffee, Beirut Café Deli)

Photo: Magnus Elgquist

_DSC9458_photo magnus elgquist_copyright

Östermalms Saluhall huvudentré / main entrance (Tysta Mari, B. Anderssons Eftr. Fågel & Vilt och M. Seger Eftr. Kött & Ost)

Photo: Magnus Elgquist

Organisation/Organization

DSC_7419 copy

Styrelseordförande/Chairman

Chairman Östermalms Saluhall: Ulf Elmqvist