Aktuellt

 
OlleHenriksson_linabielsten

ATT RUSTA UPP EN 130-ÅRING

.
Visserligen är den tillfälliga saluhallen ute på Östermalmstorg en formidabel succé, men nu börjar flytten tillbaka in i originalbyggnaden igen att närma sig. Östermalms Saluhall Magasin har träffat huvudprojektledaren Olle Henriksson för att se hur det går med upprustningen av det 130-åriga delikatesspalatset.

Iförda neongula varningsvästar, varsitt par otympliga lånestövlar och stötsäkra skyddshjälmar lotsas Magasinets reportageteam varsamt fram mellan höga byggnadsställningar, nyinstallerade takbjälkar, raserade tegelmurar, leriga gropar, svajande kablar, rostiga rör och bastanta pelare. Väl framme vid vårt mål för morgonen, det provmontage av en saluplats som färdigställts för att man i praktiken ska kunna stämma av att man projekterat rätt och dessutom ha något att visa upp för berörda parter, börjar Fotograf-Magnus leta passande bildvinklar. Vilket ger utrymme att inleda vår pratstund med mannen som närmast kan beskrivas som spindeln i det av 43 kontrakterade entreprenörer bestående renoveringsnätet. Den korrekta presentationen av Olle Henriksson är att han är projektledare på Stockholms stads fastighetskontor, i den rollen är det han som ytterst ansvarar för, och koordinerar, det pågående arbetet med att rusta upp Östermalms Saluhall. Till sin hjälp har Olle en projektledningsgrupp plus ett antal projektörer. I skrivande stund (hösten 2018) består medarbetarskaran av totalt ett trettiotal kontorsbefattningar och ungefär 160 personer sysselsatta i själva produktionen.

– Jag har inte varit med i projektet från allra första början utan klev in lagom till att den tillfälliga saluhallen öppnade. Sedan dess har jag levt med det här i princip dygnet runt. Det är ju inget vanligt kontorsarbete utan det dyker upp olika frågor och beslut som måste tas även under kvällar och helger.

Vilka har varit de största utmaningarna under den tid du varit med?

– Det här är ett projekt med många utmaningar. Byggnaden är gammal och den uppfördes i expressfart, vilket inneburit att allt är lite dåligt dokumenterat.

Orsaken till att Östermalms Saluhall blev ett så kallat blixtbygge lär vara att man från huvudstadens sida var mycket angelägna om att Stockholms första saluhall skulle bli klar innan den som samtidigt höll på att byggas i Göteborg. Med facit i hand kan vi konstatera att man lyckades. Östermalmshallen invigdes som bekant i november 1888, medan göteborgarna tvingades vänta ett par månader in på efterföljande år innan deras motsvarighet stod färdig att tas i bruk. Ingen kunde vid denna tid ana vilka konsekvenserna av en sådan kapprustning skulle bli.

– Den största utmaningen har varit miljösaneringen, berättar Olle Henriksson. Arsenik har hittats i de gamla bjälklagrarna och det kan man inte riva hur som helst. Detta, tillsammans med asbest, undermåliga grundmurar, att vi inte kunnat spränga i berggrunden utan fått ”filea” bort berget med en speciell metod är några skäl till att projektet dragit ut på tiden.

Här avbryts samtalet en stund eftersom det blivit dags för fotografering. Under tiden tänkte artikelförfattaren passa på att göra en egen upptäcktsfärd i environgerna. Men si det gick minsann inte för sig. Säkerheten är rigorös, så trots väst, stövlar och hjälm blev det till att snällt stanna inom räckhåll för chefen. Och det var nog lika bra det. För när fotografen är nöjd undrar ledsagare Olle om han får visa hur det ser ute nere på källarplan. Medan vi letar lämplig nedgång passerar vi utrymmet där ställverket som så småningom ska förse hela byggnaden med spänning ska stå.

– I den nya hallen blir det frågan om helt andra flöden, förklarar Olle Henriksson. Elkapaciteten har tredubblats och kommer att ligga på 3 500 ampere. (Efter att i några minuter irrat runt bland grävskopor, borrmaskiner och kompressorer uppenbarar sig äntligen en trappa som leder ner i källaren. Vi stannar till på en grusig gång mitt emellan två pelare i helt olika omfång. Det blir tydligt hur trånga och svårhanterade lokalerna måste varit för dem som haft sina rörelser här).

– Byggnaden är fortfarande tight och det är väldigt mycket installationer att hantera så det gäller att optimera utrymmet. Trångboddheten gör det också svårt att byta komponenter i till exempel ventilationsaggregatet, därför tittar vi på byggnadstekniska livslängder på upp emot 100 år.

Varje utnyttjningsbar kubikcentimeter är värdefull. Just bristen på plats var ett av de tyngst vägande skälen till att renovera Östermalmshallen. Därför är de gamla tjocka pelarna (omfång ca 1,2 m) utbytta till betydligt smäckrare alternativ (omfång 150 x 350 mm). Källargolvet är sänkt. Ett nytt bjälklager som är gjutet i 16 etapper håller stabiliteten kvar i huset under pågående ombyggnad.

– När vi öppnar igen kommer det att finnas betydligt mer plats åt förråd, kök, kyl och frys, garanterar projektledare Henriksson.

Idag pågår arbetet överallt. Hallens tak och de översta delarna av de synliga pelarna är precis färdigmålade. Nu återstår alla saluplatser och de utrymmen vi just vandrat runt bland nere på källarplan. Parallellt är man i full färd med att bygga ett nytt hotell vägg-i-vägg med den nygamla hallen.

– Det ska bli 70 rum, spa, restaurang, vinbar och en ljus atriumgård. Hotellet, som kommer heta Villa Dagmar, är byggnadsproduktionsmässigt synkroniserat med hallrenovering, däremot är själva inflyttningen det inte.

Vilken är den största förändringen i nya hallen jämfört med den man lämnade 2016?

– Jag vågar påstå att det är arbetsmiljön för hyresgästerna. Mer ändamålsenliga lokaler, en väldigt uppdaterad modern hall i gammal tappning.

Vad kan man som kund förvänta sig?

– Man kommer att uppleva en fräschör och en större tydlighet avseende stråk och skillnad mellan försäljnings- och serveringsytor. Jag tror också att den ljusa gården mot hotellet kommer att ses som ett lyft, och möjligheten att flanera genom hallarna mellan Nybrogatan och Humlegårdsgatan.

Den tillfälliga hallen ute på Östermalmstorg har blivit en succé ur många perspektiv och till och med lockat nya besökare, har ni dragit några slutsatser av det?

– Det har vi absolut gjort. En av de stora utmaningarna är att handlarna ska kunna behålla den nya lite yngre kundkrets vi tycker oss se och att de ska känna sig välkomna även i återflyttningen till den ombyggda Östermalms Saluhall.

Och nu till den stora frågan: hur ser tidsplanen ut, när tror du man kommer kunna flytta in igen?

– Någon gång i början av 2020 har vi sagt, men tidplanen är jättetight. De svåraste trösklarna i arbetet har vi klivit över så nu är det full fart framåt med fokus på produktion och färdigställande. Vi har en löpande dialog med entreprenörer, arbetsledare, handlare och andra berörda, som alla bidrar i arbetet och kan hjälpa oss att hålla tidplanen.

Vad är och har varit roligast för dig personligen i arbetet med det här projektet?

– Alla utmaningar och att sitta och försöka hitta lösningar och hela tiden sträva efter att vara lösningsorienterad. Och att få jobba med en massa kompetenta branschkollegor. Att vi sedan har stora och höga förväntningar på det vi ska åstadkomma är också en stimulerande utmaning.

Hur skönt ska det bli när allt är klart?

– För mig är det lite tudelat, jag har ju som sagt levt med det här praktiskt taget dygnet runt i några år. Det kan bli separationsångest, men jag är inte riktigt där ännu!

För den som är särskilt intresserad går det att följa det fortskridande arbetet med renoveringen av Östermalms Saluhall på Stockholm stads Instagramkonto och i saluhallens eget magasin förstås! .

Om befintliga Östermalms Saluhall

Östermalms Saluhall är världskänt för sitt fokus på tradition, kvalitet och personlig service. Saluhallen har sedan 1888 vägrat att kompromissa med råvaror, matkultur och det personliga mötet. År 2007 utsågs Östermalms Saluhall till världens sjunde bästa saluhall av ansedda tidningen Bon Appétit. Saluhallen är också en uppskattad turistattraktion och favoritplats för världsberömda kockar som exempelvis Jamie Oliver.

Öppettider: 

Butiker: mån–fre 9.30–19.00 och lör 9.30–17.00

Restauranger på Lisa Elmqvist och Texas Longhorn: mån–tis 11–22 och ons–lör 11–23

För öppettider på högtider och övriga helgdagar klicka HÄR.


 

PRESS

Samtliga bilder är fria för nedladdning och får endast användas i samband med redaktionella artiklar eller i motsvarande syfte för att marknadsföra Östermalms Saluhall. Det är obligatoriskt att ange fotografens namn som byline och i möjligaste mån även länk till www.ostermalmshallen.se (vid publicering av material online).

Kontakta oss gärna om ni söker bilder för andra ändamål: press@ostermalmshallen.se

All pictures are free for download and may be used only in conjunction with editorial articles or similar purposes to promote Östermalms Saluhall. It is mandatory to specify the name of the photographer as a byline and wherever possible link to www.ostermalmshallen.se (when publishing material online).

Please contact us if you are seeking images for other purposes: press@ostermalmshallen.se

Exteriör/Exterior old food hall

ostermalms-Saluhall_photo-Raphael-Cameron_Vanity-Studios-946x631

Östermalms Saluhall exteriör / Exterior image

Photo: Raphael Cameron, Vanity Studios

Dagbild_Tengbomarkitekter

Östermalms Saluhall exteriör provisorisk hall/Temporary food hall

Visionsbild: Tengbom Arkitekter

ostermalms-Saluhall_exterior_photo-Lina-Bielsten-946x1261

Östermalms Saluhall huvudentré / Main entrance

Photo: Lina Bielsten

ostermalms-Saluhall-Huvudentre_photo-Raphael-Cameron_Vanity-Studios-946x948

Östermalms Saluhall huvudentré svv / Main entrance b&w

Photo: Raphael Cameron, Vanity Studios

Interiör/Interior old food hall

DSC9537_interior_photo Magnus Elgquist

Östermalms Saluhall butiker / Mid section (Husmans Deli, Willy Ohlsson)

Photo: Magnus Elgquist

ostermalm-Saluhall_interior_photo-Carro-Hjerpe-946x630

Östermalms Saluhall butiker / Stores (Husmans Deli & Lisa Elmqvist)

Photo: Carro Hjerpe

DSC5658 husmans deli_photo Magnus Elgquist

Östermalms Saluhall butiker / Stores (Husmans Deli)

Photo: Magnus Elgquist

DSC9603 stores_photo Magnus Elgquist

Östermalms Saluhall butiker / Stores (J.E Olsson & Söner Grönsakshandel)

Photo: Magnus Elgquist

DSC5694_lisa elmqvist_photo Magnus Elgquist

Östermalms Saluhall butiker / Stores (Lisa Elmqvist)

Photo: Magnus Elgquist

DSC0575_lisa elmqvist restaurant_photo Magnus Elgquist

Östermalms Saluhall butiker / Stores (Lisa Elmqvist, restaurant)

Photo: Magnus Elgquist

DSC2436_stores_photo Magnus Elgquist

Östermalms Saluhall butiker / Stores (Lisbeth Janson Frukt & Grönt)

Photo: Magnus Elgquist

DSC0313 stores_photo Magnus Elgquist

Östermalms Saluhall butiker / Stores (Tysta Mari restaurang)

Photo: Magnus Elgquist

DSC9454 entre_photo Magnus Elgquist

Östermalms Saluhall huvudentré / Main entrance (Robert´s Coffee, Beirut Café Deli)

Photo: Magnus Elgquist

_DSC9458_photo magnus elgquist_copyright

Östermalms Saluhall huvudentré / main entrance (Tysta Mari, B. Anderssons Eftr. Fågel & Vilt och M. Seger Eftr. Kött & Ost)

Photo: Magnus Elgquist

Tillfallighall_butiker_Tengbom

Östermalms Saluhall interiör provisorisk hall/Temporary food hall

Photo: Tengbom Arkitekter

temporarymarket_photo-magnus_elgquist

Östermalms Saluhall interiör provisorisk hall/Temporary food hall entrance

Photo: Magnus Elgquist

Organization

DSC_7419 copy

Ordförande/Chairman

Chairman Östermalms Saluhall: Ulf Elmqvist