Press

Samtliga bilder är fria för nedladdning och får endast användas i samband med redaktionella artiklar eller i motsvarande syfte för att marknadsföra Östermalms Saluhall. Det är obligatoriskt att ange fotografens namn som byline och i möjligaste mån även länk till www.ostermalmshallen.se (vid publicering av material online).

Kontakta oss gärna om ni söker bilder för andra ändamål: press@ostermalmshallen.se

All pictures are free for download and may be used only in conjunction with editorial articles or similar purposes to promote Östermalms Saluhall. It is mandatory to specify the name of the photographer as a byline and wherever possible link to www.ostermalmshallen.se (when publishing material online).

Please contact us if you are seeking images for other purposes: press@ostermalmshallen.se

. . .

Förfrågningar gällande bokning av guide till privata visningar eller besök med företagsgrupper i saluhallen. Kontakta Lina Bielsten, Östermalms Saluhall Magasin. Inquiries regarding reservation of a personal guide for private tours or visits with business groups in the food hall. Contact Lina Bielsten, Östermalms Saluhall Magazine: lina@bielstencompany.se.

. . .

Vid frågor om Östermalms Saluhalls lokaler och att driva verksamhet som handlare i saluhallen, kontakta Jeff Gustafsson, ansvarig förvaltare på Fastighetskontoret. Questions regarding the facilities or business inquiries as a trader in Östermalms Saluhall. Contact Jeff Gustafsson, Property Manager, City of Stockholmjeff.gustafsson@stockholm.se
.
Linda Laine. Kommunikationsstrateg, Fastighetskontoret/Communication, City of Stockholm: linda.laine@stockholm.se

Exteriör/Exterior old food hall

ostermalms-Saluhall_photo-Raphael-Cameron_Vanity-Studios-946x631

Östermalms Saluhall exteriör / Exterior image

Photo: Raphael Cameron, Vanity Studios

Dagbild_Tengbomarkitekter

Östermalms Saluhall exteriör provisorisk hall/Temporary food hall

Visionsbild: Tengbom Arkitekter

ostermalms-Saluhall_exterior_photo-Lina-Bielsten-946x1261

Östermalms Saluhall huvudentré / Main entrance

Photo: Lina Bielsten

ostermalms-Saluhall-Huvudentre_photo-Raphael-Cameron_Vanity-Studios-946x948

Östermalms Saluhall huvudentré svv / Main entrance b&w

Photo: Raphael Cameron, Vanity Studios

Interiör/Interior old food hall

DSC9537_interior_photo Magnus Elgquist

Östermalms Saluhall butiker / Mid section (Husmans Deli, Willy Ohlsson)

Photo: Magnus Elgquist

ostermalm-Saluhall_interior_photo-Carro-Hjerpe-946x630

Östermalms Saluhall butiker / Stores (Husmans Deli & Lisa Elmqvist)

Photo: Carro Hjerpe

DSC5658 husmans deli_photo Magnus Elgquist

Östermalms Saluhall butiker / Stores (Husmans Deli)

Photo: Magnus Elgquist

DSC9603 stores_photo Magnus Elgquist

Östermalms Saluhall butiker / Stores (J.E Olsson & Söner Grönsakshandel)

Photo: Magnus Elgquist

DSC5694_lisa elmqvist_photo Magnus Elgquist

Östermalms Saluhall butiker / Stores (Lisa Elmqvist)

Photo: Magnus Elgquist

DSC0575_lisa elmqvist restaurant_photo Magnus Elgquist

Östermalms Saluhall butiker / Stores (Lisa Elmqvist, restaurant)

Photo: Magnus Elgquist

DSC2436_stores_photo Magnus Elgquist

Östermalms Saluhall butiker / Stores (Lisbeth Janson Frukt & Grönt)

Photo: Magnus Elgquist

DSC0313 stores_photo Magnus Elgquist

Östermalms Saluhall butiker / Stores (Tysta Mari restaurang)

Photo: Magnus Elgquist

DSC9454 entre_photo Magnus Elgquist

Östermalms Saluhall huvudentré / Main entrance (Robert´s Coffee, Beirut Café Deli)

Photo: Magnus Elgquist

_DSC9458_photo magnus elgquist_copyright

Östermalms Saluhall huvudentré / main entrance (Tysta Mari, B. Anderssons Eftr. Fågel & Vilt och M. Seger Eftr. Kött & Ost)

Photo: Magnus Elgquist

Tillfallighall_butiker_Tengbom

Östermalms Saluhall interiör provisorisk hall/Temporary food hall

Photo: Tengbom Arkitekter

temporarymarket_photo-magnus_elgquist

Östermalms Saluhall interiör provisorisk hall/Temporary food hall entrance

Photo: Magnus Elgquist

Organization

DSC_7419 copy

Ordförande/Chairman

Chairman Östermalms Saluhall: Ulf Elmqvist