NYA SALUHALLEN

Stockholms stad har renoverat och utvecklat Östermalms Saluhall, en av världens främsta handelsplatser för råvaror och matupplevelser. Den fyra år långa upprustningen avslutades med en återinvigning den 5 mars 2020. Tegelbyggnaden från 1888 har fantastiska kvaliteter såväl interiört som exteriört och i och med det har den också stadens högsta klassificering för kulturhistoriska byggnader.

Renoveringen utgår från byggnadens tidstypiska karaktär och kulturhistoriska värden. Hallen behåller sin varma och gemytliga atmosfär samtidigt som byggnadens ursprungliga stjärnformade planlösning från1888 återskapas. 

Filmrättigheter Layher AB

www.layher.se

_DSC4833.jpg

Goda kommersiella förutsättningar, hållbarhet och kulturhistoriska

värden i fokus

Renoveringen som genomförts utgick från byggnadens tidstypiska karaktär och kulturhistoriska värden. Hallen har fått behålla sin varma och gemytliga atmosfär samtidigt som byggnadens ursprungliga stjärnformade planlösning från 1888 har återskapats. Detsamma gäller originaldetaljer som färger, friser, målningar och snickerier. 

 

Den utvecklade planlösningen och de nya entréerna har bland annat skapat nya och mer naturliga gångstråk i hallen. Detta ger bättre kommersiella förutsättningar för handlarna. En annan fördel är att restaurangerna har flyttats till fasadlägen. Hela stadsrummet runt saluhallen blir på sikt mer levande, när verksamhet syns från gatan och har öppet kvällstid.  

 

Stort fokus har också legat på sådant som inte syns så mycket utåt. Östermalms Saluhall är nu en mer miljövänlig och hållbar handelsplats. Det handlar om energieffektivitet, bättre fysisk arbetsmiljö för personalen, förbättrade system för varutransporter och avfall, tillgänglighet med mera.  

Ansvarig för projektet var Stockholms stad, genom fastighetskontoret som förvaltar fastigheten. Ni kan läsa om alla arbeten som genomförts under renoveringen HÄR

Hotellet

Grannfastigheten på Nybrogatan har rustats upp och byggts om till hotell. Hotellet och saluhallen binds samman genom en glasad innergård med restaurangverksamhet. Hotell Villa Dagmar öppnade i maj 2021. Läs mer HÄR.

 

Ny konst


Ett nytt inslag i saluhallens huvudingång är konstverket Up, up and away som är skapat av konstnären Fredrik Wretman och föreställer ett ben i språnget. Även i passagen mellan saluhallen och hotellet kommer det finnas ett nytt konstverk i taket skapat av konstnären Leontine Arvidsson. Konstverken är framtagna i samarbete med Stockholm konst och följer enprocentregeln.  

  

_JRO3547.JPG
 

Visningar & Press

För pressfrågor kontakta saluhallens ordförande:

Ulf Elmqvist

ulf@lisagruppen.se

 

 

Personligt guidade visningar:

Både privatpersoner och företag har möjligheten att boka en guidad visning ledd av saluhallsmagasinets chefredaktör. Lina Bielsten har arbetat med Östermalmshallen i många år och förmedlar på sitt personliga sätt kunskap om saluhallens långa historia och roliga anekdoter från dem som varit med. Rundvandringen kan också innehålla njutbara

smakprover från olika butiker. Visningarna skräddarsys efter önskemål och tillgänglighet och kan byggas på med andra aktiviteter i anslutning till Östermalms Saluhall.

Språk: svenska och engelska.

 

Förfrågningar gällande bokning av guide till privata visningar eller besök med företagsgrupper och event i saluhallen, kontakta Lina Bielsten, chefredaktör Östermalms Saluhall Magasin: lina@bielstencompany.se .

Kontakt Stockholms Stad

Olle Henriksson 

Projektledare, Fastighetskontoret.
olle.henriksson@stockholm.se

 

Linda Laine 

Kommunikationschef, Fastighetskontoret.

linda.laine@stockholm.se

Per Johansson

Förvaltare, Fastighetskontoret.

per.johansson@stockholm.se