top of page

Sekretesspolicy

Sekretesspolicy: 

Översikt:

Vi på Östermalms Saluhall tar ditt dataskydd på största allvar. Denna text förklarar hur vi hanterar personlig information, vilken sorts uppgifter vi samlar in, dina rättigheter och så vidare.

 

Ansvar för persondata

Östermalmshallens Företagare Ekonomiska Förening, Org nr: 769627–4922 belägen på c/o Lisa Elmqvist AB, Humlegårdsgatan 5, 114 46 Stockholm, ansvarar för att korrekt hantera dina personuppgifter.

 

Datainsamling

Din information kan bli insamlad när du registrerar dig för våra e-postutskick och nyhetsbrev, eller interagerar med oss via e-post eller på sociala medieplattformar. Vi kan samla in olika typer av data såsom:

Kontaktinformation som namn och e-postadress. Kommunikation och annan information som noteringar och e-postmeddelanden från vår kontakt. Information som du tillhandahåller vid registrering för evenemang eller i enkätsvar. Data som genereras av användare relaterad till din användning av Östermalms Saluhalls webbplats, inklusive IP-adress och enhetsdata (såsom teknisk information om din dator, mobiltelefon och andra enheter som används, exempelvis webbläsarinställningar, tidzon och operativsystem), samt platsdata. Automatisk datainsamling via cookies och loggfiler när du besöker vår hemsida. Detta är för att förbättra din upplevelse och snabba upp servicen, samt för att mäta webbtrafik med hjälp av verktyg såsom Google Analytics.

 

Syfte med insamling av personuppgifter

För att hantera nyhetsbrevsprenumerationer. För att hantera inbjudningar till evenemang. Östermalms Saluhall delar aldrig med sig eller säljer dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part.

 

Var och hur länge behålls dina uppgifter?

Dina uppgifter förvaras inom EU/EES. Data behålls så länge som nödvändigt för att uppfylla syftet med insamlingen. Information som krävs för bokföringssyften sparas i enlighet med lagstadgade tidsramar.

 

Säkerhet för dina uppgifter

Vi strävar efter att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust eller ändring, samt obehörigt avslöjande eller åtkomst. Detta uppnås genom kontinuerliga tekniska och organisatoriska åtgärder.

 

Dina rättigheter

Du har enligt dataskyddslagstiftningen rätt till kontroll över dina egna personuppgifter och information om vår hantering av dessa. Kontakta oss om du vill göra gällande någon av dina rättigheter, som till exempel att korrigera felaktiga eller ofullständiga data, eller radera dina uppgifter. 

Regler vid tävling

Vinsten kan inte överlåtas eller ändras avseende innehåll eller omfattning. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

 

Vinnaren kontaktas av Östermalms Saluhall inom tio (10) dagar från det att tävlingen avgjorts via de kontaktuppgifter som deltagaren angivit för vidare information och resebokning.

 

Endast ett pris per familj/hushåll och tävling. Endast 1 (ETT) tävlingsbidrag/dag om inget annat anges.

Om Östermalms Saluhall inte, efter rimliga ansträngningar, har fått tag på vinnaren genom de kontaktuppgifter som lämnats av deltagaren inom tio (10) dagar från det att tävlingen avgjorts, eller om vinnaren inte uppfyller kraven för att delta i tävlingen, utses (om möjligt) en ny vinnare.

 

Deltagaren ansvarar själv för att de uppgifter deltagaren lämnat är korrekta. Anställda inom Östermalms Saluhall, deras kunder, samarbetspartners eller återförsäljare samt deras närmast anhöriga familjemedlemmar kan inte delta i Östermalms Saluhalls tävlingar.

 

Östermalms Saluhall är inte ansvariga för tävlingsdeltagarens möjlighet att delta i tävlingen eller om deltagandet begränsas av någon anledning som ligger utanför Östermalms Saluhalls rimliga kontroll, inbegripet utan begränsning: problem eller annan teknisk funktionsoduglighet hos teleoperatör eller dennes utrustning för telefoni och/eller SMS-trafik, problem med postgång eller e-post vilket gör att deltagares bidrag inte kommer fram till Östermalms Saluhall, ofullständig eller felaktig information om deltagarens kontaktuppgifter eller annat, förändringar i lagstiftning som påverkar tävlingsupplägg och genomförande, myndighetsbeslut, krigssituation, naturkatastrof eller annan liknande händelse.

 

Östermalms Saluhall ansvarar inte för några extra kostnader runt vinsten.

 

Genom att delta i tävlingen godkänner du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Östermalms Saluhalls integritetspolicy. Östermalms Saluhall ansvarar inte för eventuella tryckfel eller liknande i samband med tävlingen. Vidare ansvarar Östermalms Saluhall inte för direkta, indirekta eller oavsiktliga förluster till följd av din användning av Östermalms Saluhalls webbsidor.

 

Uppdateringar till sekretesspolicyn

Den senast reviderade versionen av vår sekretesspolicy är alltid tillgänglig på vår webbplats. Policyn är tillämpbar vid varje given tidpunkt enligt dess publicerade form och innehåll.

 

Kontaktuppgifter:

Östermalmshallens Företagare Ekonomiska Förening, Org nr: 769627–4922 belägen på c/o Lisa Elmqvist AB, Humlegårdsgatan 5, 114 46 Stockholm, ansvarar för att korrekt hantera dina personuppgifter.

Ordförande, Östermalm Saluhall. Ulf Elmqvist, ulf@lisagruppen.se

bottom of page